کاربران من آیا حاضر به یک چالش هستید؟

یک چالش بسیار بزرگ؟

حال منظورم گرفتی یا نه

بزار اینجوری بگم

حالا که 90 درصد کار که فهمیدید ژس شروع می کنیم

دلت میخواد شروع کنی اما نمی دونی از کجا ؟

خوب قرارمونباش برا فردا صبح

پس اگه

هستی

یک نظر برام بزار

باشه میگی برو بابا حال و حوصله ندارم اما

اینو بدون تو الان حاضر نیستی یکم به خودت سختی بدی بد میخوای ....

پس

نظر بده تا بدونم که هستی

نظر دادن سخته

اما باید سختی پله پله طی کرد

اول یکم سخت بگیر بعد برو جلو و زیاد ترش کن تا تموم بشن