چند وقت پیش همینجوری یه جمله از خودم نوشتم
گذاشتم تو وبلاگ
چند وقت بعد:
همون جمله برام اومد آخرش نوشته بود
کوروش کبیر -___-